Netsuite

Netsuite

מערכת NetSuite היא מערכת ייעודית המשרתת את כל מערך ניהול הלקוחות הקיים ב CRM  ואת הפעילות הענפה באתרי אינטרנט מכירתיים.

הפעילות הרבה באתרי האינטרנט הציבה אתגר גדול למתכנתים והם תכנתו תוכנה ייעודית שנותנת מענה לכל האתרים רבי הפעילות במשך כל שעות היום והלילה.

NetSuite

מערכת NetSuite היא אחת מהמערכות המעולות לניהול לקוחות ולכן היא נמצאת בשימושם של אלפי אתרי אינטרנט בעולם. המערכת מאפשרת העברת מידע אמין וזמין בזמן אמת לאלפי לקוחות יחד כך שכל אחד מקבל תשובות לשאלות הספציפיות ששאל לגבי מוצר המעניין אותו.

בכל אחד מאתרי האינטרנט הגדולים בעולם מתבצעות בכל רגע אלפי פעולות, הן של שאלות על המוצרים, בדיקת נתוני מלאי והן עסקאות רכישה. תפעול כל המערך הזה מצריך זמינות במאה אחוז בקרה ומעקב על כל מה שקורה בכל נקודת זמן.

מערכת זו נותנת מענה מצוין לכל מה שקורה בכל הרבדים ועל כן הלקוחות מרוצים ואינם נוטשים את האתר עד חוסר סבלנות לתהליך המתנה או בדיקה ברשת.

ניהול ההון האנושי בחברה

במקומות שבהם עובדים מאות או אלפי עובדים יש לקבל את כל המידע המפורט על שעות העבודה של כל אחד מהם. התוכנה NetSuite מאפשרת את קליטת מלוא הנתונים והזרמתם לטיפול של חשבי השכר באופן אוטומטי, ממוין ומסודר כך שהעבודה הנדרשת עליהם היא מינורית.

ניהול פיננסי

תוכנת NetSuite  מאפשרת לחברת בין לאומיות לבצע פעולות שונות בכל מדינה שבה הם פועלים למרות השוני בסוגי המטבעות שבהם משתמשים. התוכנה מתאמת בין הערכים השונים כך שאפשר לראות את הערך בכל סוג של מטבע, התוכנה מפרידה בין התקנים החשבונאיים השונים שנקבעו על ידי המדינות השונות ואופן דרישת המס על פי חוקי שונים בכל מדינה.

למרות הסרבול, מסוגלת המערכת לשלוט בכל הנתונים ולעדכן את ההנהלה בפרטים המדויקים של הניהול הפיננסי, מידע עבור הרכישות שבוצעו, התשלומים ששולמו וכל מידע רלוונטי נוסף בזמן אמת.

תוכנה המתאימה לכל ישות משפטית

ללא קשר לסוג הישות המשפטית, תוכנת NetSuite  מתאימה את עצמה לדרישות הניהוליות ונותנת את האפקט הנדרש לכל אחד מהם.